تلاوت تحقیق قرآن کریم استاد شحات محمد انوربرای شنیدن سوره مورد نظر روی آن کلیک نمایید.

سوره مبارکه احزاب نازعات نصر
سوره مبارکه اسراء
سوره مبارکه ال عمران
سوره مبارکه ال عمران
سوره مبارکه ال عمران
سوره مبارکه انشراح
سوره مبارکه انعام
سوره مبارکه انعام 80 ـ 54
سوره مبارکه انفطار
سوره مبارکه انفطار حاقه معارج
سوره مبارکه تحریم
سوره مبارکه تحریم زلزال
سوره مبارکه جمعه قصارالسور
سوره مبارکه حجرات
سوره مبارکه حمد
سوره مبارکه دهر 22 ـ 1
سوره مبارکه شوری
سوره مبارکه شوری واقعه انشراح
سوره مبارکه ضحی
سوره مبارکه ضحی عادیات
سوره مبارکه طه 1 ـ 52
سوره مبارکه طه 98 ـ 114
سوره مبارکه فاطر 24 ـ 1
سوره مبارکه فتح نازعات
سوره مبارکه قارعه --- ناس حمد بقره
سوره مبارکه قصص
سوره مبارکه قلم حاقه معارج
سوره مبارکه قمر رحمن قریش
سوره مبارکه کهف
سوره مبارکه کهف شمس
سوره مبارکه مائده
سوره مبارکه مائده
سوره مبارکه نحل اسراء
سوره مبارکه نساء
سوره مبارکه نساء
سوره مبارکه نساء
سوره مبارکه نساء
سوره مبارکه نساء کوثر
سوره مبارکه نمل انشقاق
سوره مبارکه قصار السور :    اخلاص  تکاثر  زلزال  عادیات  عصر  فلق  فیل  قارعه  قریش  کافرون  کوثر  ماعون  مسد  ناس  نصر  همزهادامه مطلب

موضوعات مرتبط: 4)تلاوتهای شیخ شهات انور ،
برچسب‌ها: تلاوتهاي استاد شحات محمد انور ,
تاريخ : شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ ا 22:54 نويسنده : ناصرطاهري ا
.: Weblog Themes By : VioletSkin.glxweb.ir:.